Disclaimer

Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, waarbij Amazing Toko streeft naar het geven van correcte en actuele informatie. Aan de informatie op de website van Amazing Toko kunnen geen rechten ontleend worden. Als u vragen heeft over de inhoud van de website, neem dan contact met ons op. Amazing Toko aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die verband houdt met het gebruik van deze website of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze website te raadplegen. Amazing Toko is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar wordt verwezen of websites die verwijzen naar deze website.

Copyright

Amazing Toko behoudt zich het auteursrecht op deze website voor. Uitsluitend met uitdrukkelijke bronvermelding van Amazing Toko is het toegestaan de informatie op deze website geheel of gedeeltelijk op enigerlei wijze over te nemen en/of te verspreiden. Cookies en webstatistieken Amazing Toko maakt gebruik van cookies en webstatistieken om beter inzicht te krijgen in het gebruik van haar website door de verschillende bezoekers. Met die informatie kan Amazing Toko haar website verbeteren en beter laten aansluiten op uw behoeften.

Privacy

Amazing Toko verwerkt (verzamelt, gebruikt, bewaart, verstrekt en vernietigt) persoonsgegevens. Hierbij neemt Amazing Toko de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp ) in acht. Persoonsgegevens worden door Amazing Toko alleen verwerkt ten behoeve van de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn bestemd of daarmee verenigbare doeleinden.